Tài khoản

Giỏ hàng(1 Sản phẩm)

TCĐ - Phòng ăn - Ghế ăn

-41%
Kích thước: 65cm*55cm*115cm
Giá: 66,000,000₫  110,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: da bò tiếp xúc, gỗ hoàng dương
-40%
Kích thước: 55cm*60cm*115cm
Giá: 6,600,000₫  11,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: da bò tiếp xúc, gỗ hoàng dương
-40%
Kích thước: 55cm*60cm*105cm
Giá: 4,200,000₫  7,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: da bò tiếp xúc, gỗ hoàng dương
-40%
Kích thước: 65cm*54cm*100cm
Giá: 4,800,000₫  8,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: da bò tiếp xúc, gỗ hoàng dương
-40%
Kích thước: 60cm*62cm*100cm
Giá: 4,200,000₫  7,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: da bò tiếp xúc, gỗ hoàng dương
-40%
Kích thước: 55cm*60cm*110cm
Giá: 4,200,000₫  7,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: da bò tiếp xúc, gỗ hoàng dương
-40%
Kích thước: 65cm*55cm*102cm
Giá: 4,200,000₫  7,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: da bò tiếp xúc, gỗ hoàng dương
-40%
Kích thước: 55cm*65cm*118cm
Giá: 5,400,000₫  9,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: da bò tiếp xúc
map Địa chỉ shops Phone vuasofauniuni Hotline: 093 648 1169 youtube Youtube: @vuasofauniuni facebook Facebook: Vua Sofa UniUni tiktok Tiktok: @vuasofauniuni whatsapp WhatsApp: 093 648 1169 Zalo vuasofauniuni Zalo: 093 648 1169 Messenger vuasofauniuni Messenger