Tài khoản

Giỏ hàng(1 Sản phẩm)

Phòng khách: Tủ, Kệ TV

-40%
Kích thước: 220cm*47cm*70cm
Giá: 16.800.000₫  28.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ, veneer hoàng dương
-40%
Kích thước: 200cm*45cm*66cm
Giá: 16.800.000₫  28.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ, veneer hoàng dương
-40%
Kích thước: 200cm*42cm*50cm
Giá: 16.800.000₫  28.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ, veneer hoàng dương
-40%
Kích thước: 240cm*50cm*50cm
Giá: 33.000.000₫  55.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ, veneer hoàng dương
-40%
Kích thước: 160cm*45cm*50cm
Giá: 16.800.000₫  28.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ, veneer hoàng dương
-40%
Kích thước: 172cm*50cm*55cm
Giá: 21.000.000₫  35.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ, veneer hoàng dương
-40%
Kích thước: 
Giá: 23.400.000₫  39.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ, veneer hoàng dương
-40%
Kích thước: 180cm*50cm*55cm
Giá: 21.000.000₫  35.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ, veneer hoàng dương
map Địa chỉ shops Phone vuasofauniuni Hotline: 093 648 1169 youtube Youtube: @vuasofauniuni facebook Facebook: Vua Sofa UniUni tiktok Tiktok: @vuasofauniuni whatsapp WhatsApp: 093 648 1169 Zalo vuasofauniuni Zalo: 093 648 1169 Messenger vuasofauniuni Messenger