Tài khoản

Giỏ hàng(1 Sản phẩm)

Phòng khách: Bàn nước & Bàn góc

Kích thước: 
Giá: 1₫   (off 50%)
Vật liệu:
-40%
Kích thước: 45cm*95cm
Giá: 5.400.000₫  9.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: 
-50%
Kích thước: 65cm*70cm
Giá: 7.200.000₫  12.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: 
-50%
Kích thước: 60cm*60cm*50cm
Giá: 5.400.000₫  9.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: 
-50%
Kích thước: 59cm*40cm*50cm
Giá: 5.400.000₫  9.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: 
Kích thước: 
Giá: 1₫   (off 50%)
Vật liệu:
Kích thước: 
Giá: 1₫   (off 50%)
Vật liệu:
Kích thước: 
Giá: 1₫   (off 50%)
Vật liệu:
Kích thước: 
Giá: 1₫   (off 50%)
Vật liệu:
Kích thước: 
Giá: 1₫   (off 50%)
Vật liệu:
-50%
Kích thước: 60cm*55cm*60cm
Giá: 4.200.000₫  7.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ/veneer hoàng dương
-40%
Kích thước: 62cm*62cm*50cm
Giá: 4.200.000₫  7.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: da bò tụ nhiên ý, mặt kính
-40%
Kích thước: 143cm*80cm*50cm
Giá: 13.200.000₫  22.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ hoàng dương veneer
-50%
Kích thước: 160cm*90cm*50cm
Giá: 10.800.000₫  18.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: da bò tự nhiên ý, mặt kiếng
-40%
Kích thước: 190cm*105cm*50cm
Giá: 30.000.000₫  50.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ hoàng dương
-50%
Kích thước: 150cm*78cm*50cm
Giá: 12.500.000₫  25.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: 
-40%
Kích thước: 107cm*107cm*55cm
Giá: 15.600.000₫  26.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: 
-40%
Kích thước: 115cm*50cm*80cm
Giá: 17.400.000₫  29.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: 
-40%
Kích thước: 140cm*80cm*55cm
Giá: 15.600.000₫  26.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: 
-40%
Kích thước: 100cm*50cm*80cm
Giá: 27.000.000₫  45.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: 
-40%
Kích thước: 150cm*80cm*45cm
Giá: 11.400.000₫  19.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ thịt + veneer hoàng dương
-40%
Kích thước: 150cm*80cm*45cm
Giá: 11.400.000₫  19.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ thịt + veneer hoàng dương
-40%
Kích thước: 120cm*120cm*45cm
Giá: 15.000.000₫  25.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ thịt + veneer hoàng dương
map Địa chỉ shops Phone vuasofauniuni Hotline: 093 648 1169 youtube Youtube: @vuasofauniuni facebook Facebook: Vua Sofa UniUni tiktok Tiktok: @vuasofauniuni whatsapp WhatsApp: 093 648 1169 Zalo vuasofauniuni Zalo: 093 648 1169 Messenger vuasofauniuni Messenger