Tài khoản

Giỏ hàng(1 Sản phẩm)

Phòng ăn: Ghế ăn

-40%
Kích thước: 55cm*55cm*84cm/114cm
Giá: 5,280,000₫  8,800,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da bò tự nhiên ý
-40%
Kích thước: 46cm*56cm*48cm/108cm
Giá: 3,000,000₫  5,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*62cm*88cm
Giá: 4,080,000₫  6,800,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 55cm*57cm*47cm/98cm
Giá: 3,600,000₫  6,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-20%
Kích thước: 55cm*57cm*47cm/98cm
Giá: 3,600,000₫  6,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*62cm*88cm
Giá: 4,080,000₫  6,800,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*62cm*88cm
Giá: 4,080,000₫  6,800,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*62cm*88cm
Giá: 4,080,000₫  6,800,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*62cm*88cm
Giá: 4,080,000₫  6,800,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*62cm*88cm
Giá: 4,080,000₫  6,800,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*62cm*88cm
Giá: 4,080,000₫  6,800,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*62cm*88cm
Giá: 4,080,000₫  6,800,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*62cm*88cm
Giá: 4,080,000₫  6,800,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*62cm*88cm
Giá: 3,360,000₫  5,600,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*62cm*88cm
Giá: 3,360,000₫  5,600,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*62cm*88cm
Giá: 3,360,000₫  5,600,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*51cm*46cm/81cm
Giá: 2,640,000₫  4,400,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*51cm*46cm/81cm
Giá: 2,640,000₫  4,400,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*51cm*46cm/81cm
Giá: 2,640,000₫  4,400,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 58cm*49cm*46cm/81cm
Giá: 3,120,000₫  5,200,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 58cm*49cm*46cm/81cm
Giá: 3,120,000₫  5,200,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 47cm*61cm*50cm/100cm
Giá: 7,200,000₫  12,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da bò tự nhiên ý, đệm lông vũ
-40%
Kích thước: 45cm*56cm*106cm
Giá: 6,900,000₫  11,500,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tái sinh
-40%
Kích thước: 50cm*45cm*98cm
Giá: 1,320,000₫  2,200,000đ (off 50%)
Vật liệu: Khung gỗ ASH, nệm bọc da tổng hợp
-40%
Kích thước: 50cm*45cm*70cm
Giá: 1,080,000₫  1,800,000đ (off 50%)
Vật liệu: Khung gỗ cao su, nệm simili
-40%
Kích thước: 50cm*50cm*95cm
Giá: 3,300,000₫  5,500,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tổng hợp
-40%
Kích thước: 50cm*50cm*45cm/85cm
Giá: 2,160,000₫  3,600,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tổng hợp
-40%
Kích thước: 50cm*45cm*98cm
Giá: 1,584,000₫  2,640,000đ (off 50%)
Vật liệu: Khung gỗ ASH, nệm bọc da tổng hợp
-40%
Kích thước: 50cm*45cm*98cm
Giá: 1,320,000₫  2,200,000đ (off 50%)
Vật liệu: Khung gỗ ASH, nệm bọc da tổng hợp
-40%
Kích thước: 50cm*45cm*98cm
Giá: 1,320,000₫  2,200,000đ (off 50%)
Vật liệu: Khung gỗ ASH, nệm bọc da tổng hợp
-40%
Kích thước: 50cm*45cm*98cm
Giá: 1,320,000₫  2,200,000đ (off 50%)
Vật liệu: Khung gỗ ASH, nệm bọc da tổng hợp
-40%
Kích thước: 50cm*45cm*98cm
Giá: 1,584,000₫  2,640,000đ (off 50%)
Vật liệu: Khung gỗ ASH, nệm bọc da tổng hợp
-40%
Kích thước: 50cm*45cm*98cm
Giá: 1,584,000₫  2,640,000đ (off 50%)
Vật liệu: Khung gỗ ASH, nệm bọc da tổng hợp
-40%
Kích thước: 54cm*46cm*72cm
Giá: 1,200,000₫  2,00,000đ (off 50%)
Vật liệu: Gỗ sồi ASH, đệm da tổng hợp
-40%
Kích thước: 44cm*62cm*98cm
Giá: 2,304,000₫  3,840,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tổng hợp
-40%
Kích thước: 44cm*62cm*98cm
Giá: 2,304,000₫  3,840,000đ (off 50%)
Vật liệu: Da tổng hợp
-40%
Kích thước:
Giá: 792,000₫  1,320,000đ (off 50%)
Vật liệu: Khung gỗ ASH, nệm simili
map Địa chỉ shops Phone vuasofauniuni Hotline: 093 648 1169 youtube Youtube: @vuasofauniuni facebook Facebook: Vua Sofa UniUni tiktok Tiktok: @vuasofauniuni whatsapp WhatsApp: 093 648 1169 Zalo vuasofauniuni Zalo: 093 648 1169 Messenger vuasofauniuni Messenger