Tài khoản

Giỏ hàng(1 Sản phẩm)

Phòng ăn: Bàn ăn

Kích thước: 175cm*95cm*80cm
Giá: 1₫   (off 50%)
Vật liệu: khung gỗ hoàng dương và gỗ công nghiệp
-40%
Kích thước: 135cm*80cm
Giá: 19,800,000₫  33,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: khung gỗ hoàng dương và gỗ công nghiệp
-40%
Kích thước: 175cm*95cm*85cm
Giá: 16,800,000₫  28,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: khung gỗ hoàng dương và gỗ công nghiệp
-40%
Kích thước: 150cm*80cm
Giá: 27,000,000₫  45,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: khung gỗ hoàng dương và gỗ công nghiệp
-40%
Kích thước: 220cm*110cm*76cm
Giá: 16,800,000₫  28,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ veneer hoàng dương
-40%
Kích thước: 320cm*120cm*76cm
Giá: 21,000,000₫  35,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ veneer hoàng dương
-40%
Kích thước: 175cm*95cm*80cm
Giá: 16,800,000₫  33,600,000đ (off 50%)
Vật liệu: khung gỗ hoàng dương và gỗ công nghiệp
-40%
Kích thước: 140cm*80cm*55cm
Giá: 16,800,000₫  28,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: khung gỗ hoàng dương và gỗ công nghiệp
-40%
Kích thước: 
Giá: 19,800,000₫  33,000,000đ (off 40%)
Vật liệu: khung gỗ hoàng dương và gỗ công nghiệp
-40%
Kích thước: 140cm*140cm*80cm
Giá: 27,000,000₫  45,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: khung gỗ hoàng dương và gỗ công nghiệp
-40%
Kích thước: 
Giá: 19,800,000₫  33,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: khung gỗ hoàng dương và gỗ công nghiệp
-40%
Kích thước: 150cm*80cm*45cm
Giá: 16,800,000₫  38,000,000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ veneer hoàng dương
map Địa chỉ shops Phone vuasofauniuni Hotline: 093 648 1169 youtube Youtube: @vuasofauniuni facebook Facebook: Vua Sofa UniUni tiktok Tiktok: @vuasofauniuni whatsapp WhatsApp: 093 648 1169 Zalo vuasofauniuni Zalo: 093 648 1169 Messenger vuasofauniuni Messenger