Tài khoản

Giỏ hàng(1 Sản phẩm)

Hiện đại - Phòng khách - Tủ trưng bày

Kích thước: 178cm*45cm*96cm
Giá: 1₫   (off 50%)
Vật liệu: gỗ, mặt cưuả gương
Kích thước: 178cm*45cm*96cm
Giá: 1₫   (off 50%)
Vật liệu: gỗ, mặt cửa gương
Kích thước: 178cm*45cm*96cm
Giá: 1₫   (off 50%)
Vật liệu: gỗ, mặt cửa gương
-50%
Kích thước: 114cm*48cm*218cm
Giá: 17.400.000₫  29.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: gỗ hoàng dương, veneer
-50%
Kích thước: 145cm*48cm*90cm/190cm
Giá: 22.500.000₫  45.000.000đ (off 50%)
Vật liệu: 
-50%
Kích thước: 65cm*50cm*140cm
Giá: 11.340.000₫  18.900.000đ (off 50%)
Vật liệu: 
-40%
Kích thước: 100cm*50cm*140cm
Giá: 14.940.000₫  24.900.000đ (off 50%)
Vật liệu: 
map Địa chỉ shops Phone vuasofauniuni Hotline: 093 648 1169 youtube Youtube: @vuasofauniuni facebook Facebook: Vua Sofa UniUni tiktok Tiktok: @vuasofauniuni whatsapp WhatsApp: 093 648 1169 Zalo vuasofauniuni Zalo: 093 648 1169 Messenger vuasofauniuni Messenger